Målgruppe og optagelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge med særlige behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal indstille den unge til uddannelsen.

 

STU henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre:

  • unge med generelle indlæringsvanskeligheder
  • unge med ADHD
  • unge med autisme
  • multihandicappede unge
  • unge med svære bevægelseshandicap
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.

Kun hvis anden ungdomsuddannelse ikke er mulig

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (spsu.dk).

Bopæl underordnet

Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

UU afklarer og indstiller

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, laver UU en indstilling til kommunalbestyrelsen herom.

Sammen med indstillingen laver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplanen.

Publiceret 14-10-2019